Så här hanterar du fisken

Catch
När du drillar fisken

Drilla fisken så snabbt och skonsamt som möjligt. Fiska med utrustning anpassad till den fisk  som du vill fånga. Alltför ”klena” spön och tunna tafsar innebär onödigt utdragen drillning och stress. Ätran är ganska färgad och öringen är inte tafsskygg i dessa vatten.

Håva 
Använd håv med knutlöst garn eller gumminät. Om du måste ta i fisken använd blöta händer. Kläm aldrig fisken!

Kroka av
Lossa kroken snabbt, utan att klämma fisken för hårt. Använd kroklossare (peang eller tång) och undvik så långt det är möjligt att lyfta fisken ur vattnet. Undvik att vidröra fiskens gälar. Hullinglösa krokar ger mindre skador. Lämna krokar som sitter djupt nere i svalget. De lossnar självmant inom några veckor.

Observera att det är obligatoriskt att fiska med hullinglösa krokar!

Release
Återutsätt fisken

Se till att fisken är tillräckligt återhämtad när du friger den. Den skall själv kunna stå på rätt köl och simma iväg av egen kraft.

Kontroll
Fisketillsynsman har rätt att kontrollera att fiskare följer reglerna med att fiska hullingslöst. Fiskare som bryter mot reglerna utdöms att betala en kontrollavgift. Läs mer om regler