loading...

Välkommen till Projekt Ätranöring! Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av Ätranöring. Här hittar du information om fisket och här kan du lösa fiskekort för öringfisket.

230605 Risk för höga vattentemperaturer
Det varma vädret som varit under en lägre tid driver upp vattentemperaturerna och vi kommer att stänga för fiske när vattentemperaturen passerat 20 grader. Den fortsatta väderprognosen visar fortsatt soligt och höga temperaturer. Om prognosen står sig kommer vi troligen att stänga fisket den 12 juni. Vi återkommer med definitivt besked den 10 juni.

The warm weather that has been for a lower period of time drives the water temperatures up and we will close the fishing for trout when the water temperature exceeds 20 degrees. The continued weather forecast shows continued sunshine and high temperatures. If the forecast holds, we will probably close the fishery on June 12. We will return with definitive information on June 10.

Läs mer om hur du hanterar fisken

Fiskevård och fiske