loading...

210614
Med anledning av höga vattentemperaturer stängs fisket efter öring från och med torsdag den 17 juni. Till er som löst fiskekort återbetalas dessa.
Skicka sms till Christian Lindgren: 0705 284328 


Välkommen till Projekt Ätranöring! Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av Ätranöring. Här hittar du information om fisket och här kan du lösa fiskekort för öringfisket.

Fiskevård och fiske