fiskeregler

Följande regler gäller för fiske inom:
- Forsa-Veka FVO
- Veka- Buttorp FVO
- Buttorp- Ljungafors FVO


Särsklit öringkort på strömsträckorna mellan Forsa och Ljungafors (utmärkta på träd).
Allt fiske är förbjudet i biflöden till Ätran.
Allt öringfiske är förbjudet utan gällande öringkort
Vid öringfiske är enbart flugfiske tillåtet och kroken skall vara hullinglös.
All öring skall återutsättas.
Övrigt fiske tillåtet i lugnflyten. Gränserna är markerade med skyltar längs med ån. All öring skall återutsättas även på lugnflyten.

Hantera fisken varsamt vid återustättning. Tänk på att blöta händerna innan du hanterar fisken.

Parkering 
Parkera på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera på tomter eller intill tomter. 

Läs mer om hur du hanterar fisken

Öringfisket startar den 1 maj. När vattentemperaturen passerar 20 grader stänger vi fisket med hänsyn till öringen. 

Överträdelse av ovanstående regler medför utdömning av kontrollavgift enligt lagen om fiskevårdsområden (LOFO) lag 2010:1874, § 32, 32, 33, 34, dock max 10% av prisbasbeloppet (4450 kr). Kontrollavgift tas ut om man köpt fiskekort och bryter mot gällande regler. Vid fiske utan fiskekort polisanmäles händelsen och utrustning kommer att beslagtas.


För fiskare som ertappas med att fiska med hullingförsedd krok kommer att utdömas en kontrollavgift på 500 kr (öringfiske).


Följande regler gäller för fiske inom Såkens FVO:

Gösfiskeförbud: 15 maj- 15 juni.
Nätfiskeförbud: 15 maj- 15 juni. Max 2 meter djupa nät. Nätfiske enbart för medlemmmar och dom skall vara märkta.
Max 1 spö/ kort utan trollingkort. Med familjekort gäller ett spö per vuxen familjemedlem. Detta gäller även vid mete.
Gös under 50 cm och över 70 cm återutsätts.
Gädda över 75 cm återutsätts.
Fiskekortet gäller i Såken, Mellsåken och Sjögårdssjöarna.
I övriga vattendrag inom Såkens FVO:s område är fiske endast tillåtet för fiskerättsinnehavare.
Det gäller generellt förbud för öringfiske.
Ungdom upp till 16 år får fiska utan fiskekort, men måste följa ovanstående regler.

Tänk på att stänga grindar eller öppningar efter sig på betesmarker även om inga djur syns till!

ALLT OLOVLIGT FISKE POLISANMÄLES!