41

Fiskevårdssöndag. Luckring av lekgrus och röjning av vandringshinder

50

Rätt fluga, och god spänstighet leder till framgång🎣😀 #ätranöring #dryfly #flyfishing #projektätranöring

44

All fiskekortsförsäljning går till fiskevården. Vi vill rikta ett särskilt tack till @jonerlandsson som vid ett par tillfällen skänkt sina fiskekort för att stötta Projekt Ätranöring💪🏻🙌🏻