Syftet med Hillareds sportfiske & fiskevårdsklubb:

Att bidra till sportfiskets utveckling som sport- och rekreationsform.
Att främja sportfiske och fiskevård.
Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och utnyttjande av fiskevatten.
Att genom ungdomsverksamhet stimulera sportfiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden.
Bekämpa olagligt och oetiskt fiske.
Verka för ökat fiske- och naturvett liksom för andras rätt.
Verka för gott kamratskap mellan klubb ( föreningar etc.) och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel vid fiskevattnen.

 
Medlemskort

Familjemedlemskap 500kr (2 vuxna samt barn upp till 16år gäller familj som bor på samma adress).
Vuxenmedlemskap 300kr per person.
Ungdomsmedlemskap 100kr fram tills man fyller 16 år.
Stödmedlemskap 100kr.

Observera att stöd medlemmar har inga rättigheter att fiska i klubbvattnen däremot om så önskas får ni erat namn på hemsidan som visar att ni stödjer våran fiskeklubb.

Styrelsen beviljar medlemsskap efter prövning.

Inbetalning
Betala in på nedanstående bankgiro:
Namn Hillareds Sportfiske & fiskevårdsklubb
Bankgironr 543-2125 Organisationsnr 802487-5877


Klicka här för mer information och kontakt!
 

Fiskevård är roligt!