veka - buttorp fvo

Sträckan Veka- Buttorp startar vid forsen i Veka och slutar strax innan forsen vid bron i Buttorp. På sträckan präglas av flera strömmande partier och lugnflyt.

Arter:
Aborre, gädda, mört, öring och ev ål

Fiskekort
Turistbyrån i Svenljunga 0325-181 50
Matöppet i Sexdrega 0325-62 50 07
Carlsson, Kila 033-28 20 32
Steinssons, Hillared 033-28 25 34
iFiske

Parkering 
Parkera på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera på tomter eller intill tomter.

Kortpriser (ej strömsträckor, ej öringkort)
Dagkort 50 kr
Veckokort 100 kr
Årskort 200 kr
Familjeårskort 250 kr
Gratis fiske för barn under 16 år
Fiskekorten gäller ej kräftfiske

Regler
OBS! Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten. Fiske efter öring är förbjudet. All fångad öring skall återutsättas. Om du får en öring är det viktigt att man blöter händerna innan man tar i öringen för att göra så liten skada som möjligt. Syftet med att freda öringen är att vi vill återskapa den starka och unika öringstam som en gång funnits i strömmarna. Läs mer om öringfisket här!

Läs mer om hur du hanterar fisken

Gränserna mellan öringfisket i strömmarna och det övriga fisket i lugnflyten är markerade med skyltar längs med ån.

Läs gärna mer om vårt fiskevårdsarbete i Projekt Ätranöring.

LÄS MER OM VÅRA FISKEREGLER HÄR!


Karta där strömmarna är markerade med lila

Åsalund Kila
Buttorp
Karta över FVO Veka - Buttorp