Såken fvo

Såkens fiskevårdsområde omfattar Frammesjön, Sjögårdsjön, Mellsjön och Såken.

Arter:
aborre, gädda, mört, brax, gös, lake, öring och ål

Fiskekort
Turistbyrån 0325 - 181 50
Steinssons 033 - 28 25 34
Williamsson 0705 - 28 20 56
Pettersson 033 - 28 04 97 
Lindgren 0704 21 32 21, 0705 28 43 28
iFiske

Kortpriser
Dag 40 kr
Vecka 100 kr
År 200 kr
Familj/år 300 kr 
Under 16 år gratis

Trollingkort, fiske med fler än ett spö 500 kr per år utöver vanligt fiskekort

Regler
Gösfiskeförbud: 15 maj- 15 juni.
Nätfiskeförbud: 15 maj- 15 juni. Max 2 meter djupa nät. Nätfiske enbart för medlemmmar och dom skall vara märkta.
Max 1 spö/ kort utan trollingkort. Med familjekort gäller ett spö per vuxen familjemedlem. Detta gäller även vid mete.
Gös under 50 cm och över 70 cm återutsätts.
Gädda över 75 cm återutsätts.
Öringförbud, all fångad öring skall återutsättas
Fiskekortet gäller i Såken, Mellsåken och Sjögårdssjöarna.
I övriga vattendrag inom Såkens FVO:s område är fiske endast tillåtet för fiskerättsinnehavare.
Ungdom upp till 16 år får fiska utan fiskekort, men måste följa ovanstående regler.

Parkering 
Parkera på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera på tomter eller intill tomter.

Överträdelse av ovanstående regler medför utdömning av kontrollavgift enligt lagen om fiskevårdsområden (lofo) lag (2010:1874) § 31, 32, 33 och 34. Dock max 10% av prisbasbeloppet (4450).


Båtuthyrning ring: 033-28 04 97 eller 0705 - 28 20 56. Båthyra: Dag: 100 kr. Helg: fre-sön 200 kr. Vecka: 300 kr
Sjökort över Såken finns att köpa för 100:-
För ytterligare information och kontakt
Tommy Williamsson 0705 - 28 20 56

Karta över FVO Såken