Läggared fvo

Läggared fiskevårdsområde omfattar sjöarna Yasjön, Täxlesjön och Hösjön.

Arter:
aborre, gädda, mört, brax, ruda, sutare 

Fiskekort
Turistbyrån 0325-181 50
Kall, Kärraholm 033-28 20 58
Högberg, Solfors 033-28 24 85
Steinssons, Hillared 033-28 25 34  
iFiske

Kortpriser
Dag 25 kr
Vecka  75 kr                                    
År 100 kr                                     
Familj, år 150 kr              
Båtuthyrning 033-28 24 85 

Regler
Fiskekortet gäller för:
Mete, kastspö, pimpel och 15 st. angeldon.
Ungdomar under 16 år fiskar gratis.

Parkering 
Parkera på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera på tomter eller intill tomter.

För ytterligare information och kontakt
+46 (0)33 2820586
c/o S-O Kall, Kärraholm, 512 90 Hillared

Karta över FVO Läggared