Läggared fvo

Läggared fiskevårdsområde omfattar sjöarna Yasjön, Täxlesjön och Hösjön.

Arter:
aborre, gädda, mört, brax, ruda, sutare 

Fiskekort
Turistbyrån 0325-181 50
Kall, Kärraholm 033-28 20 58
Högberg, Solfors 033-28 24 85
Steinssons, Hillared 033-28 25 34  
iFiske

Kortpriser
Dag 25 kr
Vecka  75 kr                                    
År 100 kr                                     
Familj, år 150 kr              
Båtuthyrning 033-28 24 85 

Regler
Fiskekortet gäller för:
Mete, kastspö, pimpel och 15 st. angeldon.
Ungdomar under 16 år fiskar gratis.

För ytterligare information och kontakt
+46 (0)33 2820586
c/o S-O Kall, Kärraholm, 512 90 Hillared

Karta över FVO Läggared