forsa - veka fvo

Sträckan Forsa- Veka börjar neströms utloppet i Åsunden vid Forsa kvarn i Dannike till resterna av kvarndammen vid Veka i Hillared. Sträckan präglas både av lugnflyt och strömmande vatten.

Arter:
Aborre, gädda, mört, öring

Fiskekort
Turistbyrån i Svenljunga 0325 181 50
Anders i Berg 033 28 13 59
Bror 033 28 10 62
Tommy Williamson 0705 28 20 56

Kortpriser (ej strömsträckor, ej öringkort)
Dagkort 50 kr
Veckokort 100 kr
Årskort 200 kr
Familjeårskort 250 kr
Gratis fiske för barn under 16 år
Fiskekorten gäller ej kräftfiske
iFiske

Parkering 
Parkera på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera på tomter eller intill tomter.

Regler
OBS! Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten. Fiske efter öring är förbjudet. All fångad öring skall återutsättas. Om du får en öring är det viktigt att man blöter händerna innan man tar i öringen för att göra så liten skada som möjligt. Syftet med att freda öringen är att vi vill återskapa den starka och unika öringstam som en gång funnits i strömmarna. Läs mer om öringfisket här!

Läs mer om hur du hanterar fisken

Gränserna mellan öringfisket i strömmarna och det övriga fisket i lugnflyten är markerade med skyltar längs med ån.

Läs gärna mer om vårt fiskevårdsarbete i Projekt Ätranöring.

LÄS MER OM VÅRA FISKEREGLER HÄR!

Kartor där strömmarna är markerade med lila

Karlsdal Veka
Karta över FVO Forsa-Veka