buttorp - ljungafors fvo

Vi erbjuder 15 km strömmande vatten i Ätrans natursköna dalgång mellan Sexdrega och Svenljunga. Sträckan börjar vid bron ovan forsen i Buttorp och slutar vid bron i Ljungafors, Svenljunga

Arter:
Aborre, gädda, mört, öring

Fiskekort 
Kinds Järn, Svenljunga 0325 - 100 30
Turistbyrån Svenljunga, 0325 - 181 50
Larssons Livs, Sexdrega 0325 - 62 50 07
Bertil Hagström, Sexdrega 0325 - 62 50 45
Kari Nurkkanen, Sexdrega 0325 - 62 50 13
Gert Ljungblad, Ringestena 0325 - 62 40 03
Per-Gunnar Götesson, Ringestena 0325 - 62 40 34
iFiske

Parkering 
Parkera på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera på tomter eller intill tomter.

Kortpriser (ej strömsträckor, ej öringkort)
Dagkort 50 kr
Veckokort 100 kr
Årskort 200 kr
Familjeårskort 250 kr
Gratis fiske för barn under 16 år
Fiskekorten gäller ej kräftfiskeRegler
Fiske inom följade områden är ej tillåtet:
- från tomtmark
- odlad mark eller inhängnat område för ej beträdas
- områden kan undantas av naturvårdshänsyn, detta anges med skyltar vid ån.

Regler
OBS! Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten. Fiske efter öring är förbjudet. All fångad öring skall återutsättas. Om du får en öring är det viktigt att man blöter händerna innan man tar i öringen för att göra så liten skada som möjligt. Syftet med att freda öringen är att vi vill återskapa den starka och unika öringstam som en gång funnits i strömmarna. Läs mer om öringfisket här!

Läs mer om hur du hanterar fisken

Gränserna mellan öringfisket i strömmarna och det övriga fisket i lugnflyten är markerade med skyltar längs med ån.

Läs gärna mer om vårt fiskevårdsarbete i Projekt Ätranöring.

LÄS MER OM VÅRA FISKEREGLER HÄR!

Karta där strömmarna är markerade med lila

Buttorp
Sexdrega
Ringestena