fiskevårdsområden

Fisket i Hillared med omnejd är uppdelade i flera fiskevårdsområden. I vänster meny kan du läsa om fisket i de olika fiskevårdsområdena.

Gränserna mellan öringfisket och det övriga fisket är markerat med skyltar längs med ån. 

För mer information om regler, klicka här!