fiskevårdsområden

Fisket i Hillared med omnejd är uppdelade i flera fiskevårdsområden. I vänster meny kan du läsa om fisket i de olika fiskevårdsområdena.

Gränserna mellan öringfisket och det övriga fisket är markerat med skyltar längs med ån. 

För mer information om regler, klicka här!

Parkering 
Parkera på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera på tomter eller intill tomter.