Ätrans Vattenråds miljöpris 2014!

Vi är oerhört stolta att ha mottagit Ätrans Vattenråds miljöpris 2014! Det finns ett antal frivilliga som kämpat och lagt många timmar på göra förutsättningarna bättre för öringen och andra arter i Ätran och dess biflöden. Detta pris ger hopp för framtiden och ger energi och inspiration för fortsatta insatser.

Ett stort tack till alla som har hjälpt till!