Grov skadegörelse i en av Ätranöringens viktigaste reproduktionslokaler!
 

För några veckor sedan när vi skulle inspektera en av Ätranöringens viktigaste reproduktionslokaler, ett biflöde till Ätran i Lillån, nedströms Gälareds vattenkraftverk fick vi en mindre chock! Någon har kört ned med en grävmaskin och grävt upp all de lekgrus och ståndplatsstenar som Projekt Ätranöring lagt ut under ett par års tid.

Det är en sträcka på ca 200 meter som det handlar om. Detta är tyvärr inte första gången det händer. För ett antal år sedan när Projekt Ätranöring inventerade Lillåns lekområden kunde vi konstatera att mängder av lekgrus låg uppgrävda på land. Efter flera års arbete med att återställa lekplatserna i Lillån kunde vi hösten 2015 se och dokumentera öringlek i dessa återskapade lekplatser till vår stora glädje. Det är många timmars arbete och många frivilligas insatser som nu är helt bortspolade. Händelsen är givetvis polisanmäld av både markägaren och Projekt Ätranöring . Länsstyrelsen är kontaktad.