loading...

Välkommen till Projekt Ätranöring! Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av Ätranöring. Här hittar du information om fisket och här kan du lösa fiskekort för öringfisket.

Aktuellt

fisket stänger

På grund av att temperaturerna stiger i Ätran kommer fisket att stängas helt med början på måndag den 28 maj och preliminärt  till den 4 juni . Köpta fiskekort under den stängda perioden återbetalas. Skicka mail till: info@projektatranoring.se bifoga kvitto.

Fiskevård och fiske


Hjälp oss att utvärdera fisket genom att skriva en fiskerapport!

instagram

22

På grund av stigande temperaturer i Ätran kommer fisket att stänga helt med början på måndag den 28 maj-4 juni. Köpta fiskekort återbetalas. Skicka Mail till info@projektatranoring.se bifoga kvitto.