loading...

Välkommen till Projekt Ätranöring! Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av Ätranöring. Här hittar du information om fisket och här kan du lösa fiskekort för öringfisket.

Aktuellt

fisket öppnar!

180614 Nu har vattentemperaturen i ån äntligen sjunkit till fiskbara nivåer. Vi kommer att öppna fredag den 15 juni till och med söndag den 24 juni med reservation att vi kommer att stänga om vattentempen går upp till 20 grader. Håller ån fiskbara temperaturer den 24 juni fortsätter vi givetvis att ha öppet efter det. Mer information kommer upp här och i Facebookgruppen. 

Fiskevård och fiske


Hjälp oss att utvärdera fisket genom att skriva en fiskerapport!

instagram

49

Rätt fluga, och god spänstighet leder till framgång🎣😀 #ätranöring #dryfly #flyfishing #projektätranöring