INGET KRAFTVERK I BUTTORP!

Öring i Buttorp

Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt har beslutat att avskriva Buttorps Kraft AB:s ansökan om att anlägga vattenkraft i Ätran. Ansökan är återkallad och förutsättningar föreligger för att avskriva målet från vidare handläggning. Klicka här för att läsa beslutet!