Uppmaning om hullinglöst!

Vill upplysa alla som kommer hit att det är obligatoriskt att fiska med hullinglösa krokar. Tyvärr hittar vi flugor i träd och buskar som har hulling. Bryter man mot dessa regler medför utdömning av kontrollavgift vilket är 4450 kr.